MyQR Servicetag

QR-kodslösning för service & underhåll

Företag som verkar inom installation, service och underhåll påverkas som de flesta andra branscher av den digitalisering som sker idag. Hela processflödet från installation, service, underhåll och felrapportering till planering, uppföljning och fakturering sker ofta i förlegade rutiner eller krångliga system.

Med MyQR Servicetag får ni en effektiv och smidig hantering av hela processflödet. Genom att applicera en QR-kod på ett objekt eller i en miljö kan du, beroende på vem som scannar, visa anpassad information samt ge tillgång till olika typer av funktioner. Behörig personal kan rapporera service medan en kund har tillgång till felrapportering, servicelogg och dokumentation.

Då varje QR-kod är unik och fylls med specifik data blir kommunkationen alltid korrekt och säkerställd. En service blir alltid utförd på rätt sätt, i rätt tid och med direkt återkoppling. Via ett skräddarsytt backend-gränssnitt har ni full kontroll över alla objekt.

”Vi använder QR-koder idag för att förenkla vår felanmälan. Istället för att leta upp felanmälan på hemsidan kan man nu enkelt scanna QR-koden på platsen och endast ange felet. Bakomliggande information om plats/objekt/lägenhet följer automatiskt med. På detta sätt gör vi det enklare för våra hyresgäster att göra felanmälan.”

 

Mikael Pettersson,
Hultsfreds Bostäder

Kundexempel MyQR Servicetag

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =