Full kontroll och spårbarhet på alla handverktyg och maskiner

PEAB

PEAB skapar ordning och reda genom att applicera unika QR-koder på handverktyg och maskiner. QR-koden aktiveras genom första scanningen där man anger modell, produktgrupp, tillverkare och serienummer.

I backend kompletterar man med manualer, instruktionsfilmer och inköpskvitto. En användare av maskinen kan genom scanning ta del av den tilldelade informationen samt göra felanmälan. Serviceverkstaden kan sedan läsa av felmeddelande, åtgärda fel och återrapportera.

Om lösningen

  • Produkt: Kundanpassad lösningMyQR Servicetag
  • Unika QR-koder på all utrustning:
    Manualer, instruktioner, inköpsinformation, felanmälan
  • Optimerade flöden för serviceverkstäderna
  • Full kontroll och spårbarhet över all utrustning i 12 kommuner.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =