MyQR Besikning

QR-kodslösning för olika typer av besiktningsarbeten

Med MyQR Besiktning får man en QR-kodslösning som underlättar olika typer av besiktningsarbeten. Exempelvis entreprenadbesiktningar, leveransbesiktningar, revisionsbesiktningar, slutbesiktningar och PM-besiktningar.

Systemet är webbaserat och anpassas efter kundens behov där varje besiktning och tillhörande protokoll anpassas till mobilvänliga vyer för att underlätta implementering och rapportering.

I det webbaserade systemet hanteras alla besiktningsbara objekt och dess tillhörande information. Allt från kundtaggning till besiktningstyper, checklistor, intervall, noteringar m.m. Varje objekt har sin unika QR-kod som placeras på det objekt eller i den miljö som ska besiktas.

En kund kan via inloggning till systemet komma åt alla sina besiktningsprotkoll, ev. anmärkningar och annan nyttig information. Som systemägare får man full kontroll över sina sina besiktningsbara objekt, dess status och historik. 

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =