Globalt anpassad QR-kodslösning för avbrottsfria kraftsystem

KraftPowercon

KraftPowercon levererar avbrottsfria kraftsystem till företag med kritiska processer som kräver kontinuerlig strömförsörjning utan avbrott. Anläggningarna är kundunika och innehåller olika produkter och moduler som i sin tur har kundunik dokumentation och servicerapporteringsbehov.

Alla anläggningar identifireras och hanteras i en QR-kodslösning där varje anläggning får sin egen QR-kod. Via QR-koden kan slutkunden komma åt all dokumentation och årsrapportera in mätvärden ner på modulnivå. I lösningen ingår även FAQ-funktion, instruktionsvideos samt personlig meddelandefunktion. 

Om lösningen

  • Produkt: Kundanpassad lösning, MyQR Besikning
  • Unik QR-kod på varje anläggning med inloggningsskydd
  • Kunden ansöker om inloggning via QR-koden.
  • Servicerapportering med checklistor ner på modulnivå.
  • Dokumentation, FAQ, instruktionsvideos och meddelandefunktion.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =