Full koll på årliga besiktningar av brandskyddsanläggningar

ProCertus AB

Myndigheter och försäkringsbolag ställer krav på besiktning av brandskyddsanläggningar i fastigheter. Besiktning krävs dels vid installation av nya anordningar, dels vid årligt återkommande kontroller.

Till ProCertus, som är ett SBSC-certifierat besiktningsorgan, har vi tagit fram en komplett lösning för för att få bättre kontroll över alla sina kunders revisionsbesiktningar. Fastighetsägarna har full koll på att deras brandskydd uppfyller alla gällande lagkrav.

Om lösningen

  • Produkt: Kundanpassad lösningMyQR Besiktning
  • Komplett lösning för revisionsbesiktningar av brandskyddsanläggningar enligt regelverk SBF 1003
  • Besiktningstyper, checklistor, protokoll, anmärkningar
  • Ge fastighetsägare åtkomst till intyg och avvikelser
  • Integration mot Fortnox för faktureringsunderlag

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =