MyQR Produktpass

QR-kodslösning för digitala produktpass

Mellan år 2024 till 2030 implementerar EU en ny lagstiftning som kräver att alla produkter som sätts på den europeiska marknaden har ett digitalt produktpass. Produktpassen ska göra det enkelt för företag, kunder och myndigheter att göra hållbara val.

Produktpassen innebär att varje produkt har en unik identitet, i vårt fall en unik QR-kod, som visar information om just den produkten. Informationen kan handla om allt från produktens hållbarhet, ursprung, certifieringar och garantier till bruksanvisningar och instruktioner för montering, återvinning och reparationer. 

Med MyQR Produktpass ser vi till ni får en helt kundanpassad lösning för era digitala produktpass. QR-kodslösningen består av ett webbaserad backend för administrativ åtkomst och hantering av produktpass samt mobila vyer som nås via QR-koderna. Vi ser till att informationen i QR-koden hämtas från olika system, exempelvis PIM-system eller affärssystem, för att underläta och minimera arbetet.

Har ni funderingar eller frågor på hur just ni kan skapa en bra lösning med digitala produktpass och QR-koder? Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =