Digitalt produktpass på varje möbel

ABA Skol

ABA Skol är en av de ledande leverantörerna av material till förskolor, skolor och fritidshem. Med en QR-kod på varje möbel, s.k. digitalt produktpass, tillgodoser man de nya krav som ställs på hållbara och cirkulära produkter. Bland annat information om lim, träslag, certifieringar och  bruksanvisningar.

Lösningen är kundspecifikt anpassad med integration mot PIM-systemet inRiver för att effektivisera och underläta arbete och informationsflöden. QR-kodslösningen består av ett webbaserad backend för administrativ åtkomst och hantering av produktpass samt mobila vyer som nås via QR-koderna för respektive produkt / produktfamilj.

Om lösningen

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =