Digitala produktpass (DPP) med QR-koder

Står du i behov av att anpassa era produkter till den nya EU-lagstiftningen med digitala produktpass?

Då har du kommit till rätt plats. Vi hjälper företag att med unika QR-koder skapa digitala produktpass som innehåller nödvändig och relevant information om produkten och dess innehåll.

Med vår QR-lösning kan vi se till att ni får en smidig och automatiserad lösning som innehåller rätt information. Innehållet och informationen i QR-koden kan hämtas från flera olika system, exempelvis kan data hämtas från affärssystem som Visma, Fortnox, Monitor, Jeeves med flera. Data kan också hämtas från externa PIM-system, men också läggas till helt manuellt eller via filer.

En QR-lösning med digitala produktpass kan även ge mer än bara nödvändig och viktig produktinformation, lösningen kan även kompletteras med ytterligare funktioner som nedladdningsfunktioner för olika typer av dokument eller merförsäljning via webshop.

Det finns många fördelar med att använda digitala produktpass och QR-koder, bland annat så bidrar det till hållbarhet, ökad spårbarhet, mer transparens, konsument- och produktsäkerhet, effektivare logistikflöde, lagefterlevnad.  

Har ni funderingar eller frågor på hur just ni kan skapa en bra lösning med digitala produktpass och QR-koder, tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

  • Digitala produktpass med QR-koder

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =