Koppla dokument till dynamiska QR-koder

Vill du knyta ett eller flera dokument, exempelvis en pdf, direkt till en QR-kod?

I många fall är behovet enkelt och koncist, scanna en QR-kod för att komma direkt till en manual. Då är dynamisk QR-kod via vår tjänst MyQR GO det rätta verktyget du behöver.

I MyQR GO kan ni enkelt skapa en QR-koden och ladda upp det dokumentet som ni vill koppla till just den koden. Här kan också se antalet scanningar tillika nedladdningar som gjorts. Självklart kan ny byta ut eller uppdatera dokumentet utan att för den skull byta QR-koden.

Vissa kunder har mer komplexa behov där en uppsättning dokument behöver vara tillgänliga och strukturerade via QR-koder. Uppsättningen kan vara allt från produktunik, projektunik till helt unik uppsättning per QR-kod. Vid dessa behov använder våra kunder MyQR Dokument.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =