QR-kodslösning för felanmälan

Lösning som förenklar era processer för felanmälningar

Hur många gånger får ni inte mail och telefonsamtal från kunder som vill göra en felanmälan? Mail som saknar information och innehåll för att ni skall kunna agera utan vidare åtgärd. Vår tjänst med QR-kod för felanmälan är lika enkel som genial.

Vid en felanmälan kommer ni förutom felbeskrivning också få med all grundläggande information som behövs för att ni skall kunna komma vidare med ärendet. Till denna tjänst finns också ett backend där ni kan se felanmälningar och eventuella serviceåtgärder som är gjorda. Alla våra lösningar skräddarsys efter era behov ock önskemål. 

MyQR Felanmälan

  • Applicera den unika QR-koden på ett objekt eller i en miljö
  • Tilldela QR-koden relevant information för att underlätta rapportering
  • Backend med händelselogg över alla pågående och avslutade ärenden
  • Smidig felanmälan tillgänglig dygnet runtA
  • Kundanpassas helt utefter våra kunder önskemål
  • Integrera med ex.vis ärendehanteringssystem

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =