QR-koder på balbindare håller koll på status och fel

SCA

Att kunna sätta olika status på balbindare och ha koll på dess position löstes smidigt med ett QR-system. Genom att scanna QR-koden på balbindaren kan man både sätta en felstatus och ta den ur drift. Via samma QR-kod kan man även åter sätta den i drift samt utföra underhållservice. I Backend har man koll på alla bindare och kan se dess historik på positioner och felstatus.

SCA efterfrågade en lösning där man på ett enkelt och användarvänligt sätt kan få en övergripande koll och status på de balbindare som används i produktionen.

Om lösningen

  • Produkt: Kundanpassad lösning
  • Optimerade och operatörsvänliga status-vyer:
    I drift, standby, ur funktion och underhåll
  • Full kontroll på alla balbindare, positioner och feltyper
  • Komplett och urvalsbaserad statistik över driftstimmar
  • Avancerad rapportmodul för uppföljning, utvärdering och arkivering

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =