Använder QR-koder i sin marknadsföring

Kährs

Genom att använda en QR-kod i sina annonser kan Kährs snabbt leda konsumenten vidare in till hemsidan och en speciell landningssida. Genom att använda olika QR-koder i de olika annonserna får man också en mätbarhet i hur bra eller framgångsrika annonserna är gentemot varandra.

Om lösningen

  • Produkt: MyQR GO
  • Redigera QR-kodens länk när du vill, även efter tryck
  • Se statistik på antal scanningar
  • Alla QR-koder på ett ställe
  • Dela konto med medarbetare

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =