Alternativ till Hilti ON!Track

Hilti ON!Track Inventariehantering är en tjänst som nu funnits i några år. Systemet använder sig både av streckkoder och Bluetooth-taggar och används av en hel del byggföretag.

Fördelarna är förstås många men det finns dock en del nackdelar. Systemet är stort och innehåller funktionalitet som kanske inte alla använder eller har behov av. Att mer eller mindre alla har behov av ordning och reda på sina inventarier råder det inget tvivel om. Dock finns önskemål på enklare system där ”less is more”. En montör eller hantverkare vill att det skall vara enkelt och inte krångligt att checka in och ut utrustning, man vill kunna använda sin egen mobil utan att installera special-appar. Med MyQR Boka anpassar man systemet efter behov och önskemål och man kan använda sig av både QR-koder och RFID/NFC taggar.  

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =