Orwak använder QR-koder på sina maskiner

Tillsammans med Orwak har vi utvecklat en mycket intressant lösning. Läs mer om detta på deras hemsida.

https://orwak.se/news/nyhet-qr-kod-pa-varje-balpress/

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =