Biltema tar hjälp av QR-koder för att ta dig genom grindarna

Många som handlat på Biltema vet om att de börjat med självscanning av varor. Detta är ett effektivt sätt att hålla nere personalkostnaderna samtidigt som man gör det enkelt för kunderna. QR-koden har en viktig funktion att fylla när kunden gör sin självscanning. För att passera grinden ut så måste en QR-kod scannas för att öppna grinden. Detta innebär att ingen kan passera självscanningen utan att scanna en QR-kod som erhålls tillsammans med kassakvittot. Smart och enkelt.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =