Service och underhåll med QR-koder

Allt fler installerar QR-koder för service, underhåll och support. På flera rulltrappor kan man nu skåda den lilla symbolen som vi alla känner till. QR-koden kan där används både för servicetekniker att logga en reparation eller ta del av unika dokument eller instruktioner. Men den kan också vara en guide för slutanvändaren att exempelvis lämna en felanmälan.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =