McDonalds och QR-koder

Ett företag som aktivt använder sig av QR-koder är McDonalds. Genom att på sina förpackningar använda sig av QR-koder gör man det möjligt för konsumenterna att snabbt kunna få fatt i exempelvis näringsdeklaration för olika produkter. Senaste tillskottet i användning av QR-koder är att även implementera dem i sina automatkiosker. Här kan man genom att hålla fram en QR-kod få den skannad och därmed ta del av erbjudanden.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =