Audioguidning med QR-koder

Att göra det enkelt och smidigt för besökaren på exempelvis ett museum eller i en hembygdspark är givetvis mycket viktigt. För att spara personal använder sig idag många av så kallade audioguider (audio guidning).

MYQR erbjuder en mycket smidig och enkel audioguidning som är billigare än de tradiotionella systemen. Vår lösning bygger på att konsumenten idag i mångt och mycket använder sin smartphone. Genom att låta besökaren kunna använda sin egen mobiltelefon sparar man in mycket pengar på hårdvaran. Självklart kan man också tillhandahålla utrustning för utlåning som t.ex. en läsplatta eller en smartphone. 

Är du intresserad av att förbättra din befintliga lösning på audiogidning eller vill du komma igång med audiogudning? tveka inte att kontakta oss på MYQR.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =