Wifi med QR-kod

Nu kan du med ett enklare sätt låta dina kunder och gäster logga in på ditt Wifi enkelt genom att bara skanna en QR-kod.

Så här skapar du enkelt din Wifi kod, när den sedan scannas loggas du automatiskt in på nätverket.

Följande grundsträng identifierar qr-koden som en wifi access kod.

WIFI:T:WPA;S:mynetwork;P:password;;

Det du behöver göra i strängen ovan är att byta ut de markerade orden till ditt nätverk.

WPA är krypteringen, kan antingen vara WPA, WEP eller WEP2

mynetwork är ditt trådlösa SSID

password är lösenordet till ditt nätverk.

Kopiera strängen byt ut till dina uppgifter, sedan kan du skapa qr-koden för wifi här genom att klistra in koden och klicka på skapa gratis QR-kod.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =