Stort intresse för QR-koder hos hembygdsföreningar och museer

Vi kan konstatera ett ökat användande av qr-koder hos både hembygdsparker och museer

På kulturarvsseminariet i Oskarshamn var deltagandet stort och mycket snackades om ny teknik och qr-koder. Maria Casagrande föreläste om ny teknik och appen ”Tidsmaskinen”. Hon berörde också möjligheterna att använda qr-koder för hembygdsparker och museer. Ett perfekt och enkelt sätt att nyttja ny teknik för att kunna ge och förmedla information och kunskap. Produkten QR-besöksmål är det perfekta verktyget och lösningen för både hembygdsparker och museer. Här kan man skapa sin qr-kod, fylla den med innehåll med allt från bilder, filmer och texter.
Varför inte också låta besökarna lämna sin egen upplevelse i en gästbok.

Är ni ett museum eller en hembygdspark och vill prova på detta med qr-koder?
Skapa ett gratis testkonto och prova på produkten QR-besöksmål.       

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =