Snabb kundkoll med qr-kod

Använd qr-kod för att få snabb respons från dina kunder.

På alltfler ställen ser vi små apparater där man kan ange grönt, gult eller rött som en snabb respons på sin kundupplevelse. Detta är ett smidigt och enkelt sätt för t.ex. en butik att snabbt kunna få information om hur en kund upplevde sitt besök. Vill man komplettera detta ytterligare är qr-kod ett smart sätt. Med en enkel skanning så kan kunden genom att skanna qr-koden uppge ytterligare information om sitt besök. Informationen bakom qr-koden kan vara allt från mycket enkelt till avancerad där man kan samla in specifik kundinformation. Att ha qr-kod för att få information om kundupplevelsen lämpar sig för alla typer av butiker, offentliga inrättningar, mässor med mera.
Kontakta oss för att få information hur du kan använda qr-koder för bättre kundupplevelse.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =