Läs magasin Göteborg digital

Scanna qr-koden och nå den digitala versionen av magasin.

Tidningen magasin Göteborg har gjort en digital version av sitt magasin Göteborg.
Genom att scanna qr-koden på den tryckta verionen kan man nå den digitala på ett snabbt och enkelt sätt.
Hade man valt att istället använda sig av systemet MyQR och vår produkt QR-Trycksaker kunde man fått ut mer av sin amvänding av qr-koder.
Här kunde man skapat en landningssida, låtit besökare respondera och kansle lämnat förslag och synpunkter. Man kunde också lyft fram annat som är viktigt i just det aktuella numret.
 

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =