Dackarna säkerställer biljetthantering

Att biljetter kopieras eller lämnas till vänner och bekanta är ett inte alltför ovanligt problem i de svenska föreningarna och på andra ställen. Att säkerställa att så inte sker och att dessutom få en statistik som visar nyttjandegraden är ett riktigt lyft.

Dackarna använder MyQr för att lösa detta på ett enkelt och smidigt sätt. Genom att placera en QR-kod på alla biljetter och sedan scanna av dessa vid entrén får man både ett säkert system och en uppföljning som är outstanding säger Jonas Olvenius hos Dackarna. Det som attraherade oss mest med lösningen är att den inte kräver några större investeringar. Vår entrépersonal har möjlighet att scanna biljetterna med sin egna smartphone om de så vill. 
När vi t.ex. scannar ett årskort så är det "låst" i ett dygn för ny scanning, detta innebär att kortet inte kan "lånas" ut eller kopieras.
Med den statistik vi fick på köpet fick vi också vetskap om nyttjandegraden på både årskort, VIP-kort och vanliga entrébiljetter. 

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =