Därför är QR-koder en bra lösning vid upphandling av städtjänster och städsystem

Fler och fler upphandlingar kräver idag någon form av återrapporteringssystem. På MyQR har vi utvecklat en smart, enkel och digital lösning för ändamålet. För dig som skall vara med på upphandlingar till exempelvis kommuner och regioner är detta det perfekta verktyget.

Fördelarna med att använda QR-koder för in- och utcheckning i städtjänster

I dagens digitaliserade samhälle är QR-koder ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och förbättra processer. Här är några fördelar med att använda QR-koder för in- och utcheckning i samband med städtjänster:

  1. Tidsbesparing och noggrannhet: Genom att använda QR-koder kan städpersonalen enkelt checka in och ut från arbetsplatser. Detta minskar manuell administration och felaktig tidsrapportering. Upphandlaren får exakt information om när städningen påbörjades och avslutades.

  2. Ökad transparens: QR-koder ger tydlig spårbarhet. Upphandlaren kan enkelt se när städpersonalen senast var på plats och hur lång tid som lades ned. Detta underlättar uppföljning och kvalitetskontroll.

  3. Bättre planering och resursallokering: Genom att ha insikt i när städningen utfördes kan upphandlaren optimera schemaläggningen och fördela resurserna mer effektivt. Det blir lättare att hantera personalens arbetsbelastning.

  4. Kundnöjdhet och kvalitet: QR-koder möjliggör för kunder att ge direkt feedback. Om en kund upplever att städningen inte är tillfredsställande kan denne enkelt scanna en kod och lämna kommentarer eller betyg. Detta ger städleverantören möjlighet att snabbt åtgärda eventuella brister.

  5. Miljövänligt alternativ: Istället för att använda papperslistor eller manuella in- och utcheckningsprocesser minskar QR-koder pappersavfall och är mer hållbara.

  6. Säkerhet och hygien: QR-koder kan även användas för att säkerställa att städpersonalen har läst och förstått säkerhets- och hygieninstruktioner. Detta är särskilt viktigt inom städtjänster där korrekt hantering av kemikalier och rengöringsmedel är avgörande.

Sammanfattningsvis ger QR-koder en smidig och effektiv lösning för att hantera in- och utcheckning inom städtjänster. Genom att använda denna teknik kan upphandlare och städleverantörer förbättra kvaliteten, spara tid och öka kundnöjdheten.

Här kan du läsa mer om städkollen, systemet med QR-koder som har koll på in- och utcheckningar >>

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =