Därför hjälper QR-koder till att ha koll på städning och tider

QR-koder har blivit ett smidigt verktyg för att effektivisera städning av olika lokaler. Här är några skäl till varför de är så användbara:

  1. Enkel in- och utcheckning: Genom att placera QR-koder på olika platser i lokalerna kan städpersonalen enkelt checka in när de påbörjar städningen och checka ut när de är klara. Detta minimerar manuell administration och ger en tydlig översikt över städtid och utförande.

  2. Spårbarhet och rapportering: QR-koder ger full koll på genomförda städningar. Genom att scanna koden kan man se när städningen senast utfördes, av vem och hur lång tid det tog. Detta underlättar spårbarhet och rapportering.

  3. Inga kostsamma installationer: QR-koder kräver ingen speciell hårdvara eller dyra installationer. Allt är webbaserat, och städpersonalen kan använda sina mobiltelefoner för att skanna koden.

  4. Anpassningsbarhet: Systemet kan anpassas efter unika behov och önskemål. Det är möjligt att integrera det med andra administrativa system för smidig hantering.

  5. Kundinsyn: För offentliga toaletter eller andra allmänutrymmen kan besökare också scanna QR-koden för att se när städningen senast gjordes. Det ger en extra trygghet och visar att städningen är prioriterad.

  6. Effektivitet: QR-koder minskar tidsåtgången för städpersonalen och ger dem mer tid att fokusera på själva städningen istället för administrativa uppgifter.

Sammanfattningsvis är QR-koder ett smart och smidigt sätt att optimera städprocessen och säkerställa att lokalerna alltid är rena och fräscha.

Vill du ha ett system där man använder sig av QR-koder för städkontroll så rekommenderar vi tjänsten städkollen.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =