Lär dig skapa QR-koder för Swish

Många känner förstås till att man enkelt kan betala med Swish genom att scanna en QR-kod och att man därefter i sin app snabbt kan göra en betalning. Har du själv behov av att skapa en QR-kod för att ta emot betalningar finns det en del förutsättningar som är bra att känna till.

Det finns både begränsningar och möjligheter när man vill skapa en Qr-kod för att ta emot Swish-betalningar. Till att börja med finns en begränsning i att textmeddelandet som mottagaren kan se får inte vara över 50 tecken lång. Sedan måste du såklart ange ett mobilnummer som kan ta emot Swish-betalningar, detta kan vara ett mobilnummer men det kan också vara ett nummer som du får av banken om du som företag eller förening vill kunna ta emot Swish-betalningar. Swish för företag och föreningar är oftast nummer som börjar med 123.

Förutom att ange ett korrekt nummer och ett meddelande som inte är längre än 50 tecken är det också ett belopp som skall anges. För de två fälten meddelande och belopp finns en möjlighet att antingen låsa dessa fält till ett förutbestämt meddelande eller ett förutbestämt belopp.

Om man exempelvis skall samla in en medlemsavgift kan det vara lämpligt att låsa beloppet så att det inte kan ändras, om medlemsavgiften är densamma för alla vill säga. I meddelanderutan kan man exempelvis ange medlemsavgift och låsa rutan, eller kan man låta den vara olåst så att den som Swishar kan ange sitt namn.

Sammanfattning

För att skapa en QR-kod för att ta emot Swish-betalningar

Mottagare: här måsta man alltid ange ett nummer, detta fält kan inte vara öppet/olåst.

Belopp: I detta fält kan man ange ett förifyllt belopp men det är ej tvingande. Fältet kan vara låst eller olåst, d.v.s. man kan ange ett eget belopp om det är olåst.

Meddelande: Detta fält kan antingen vara låst eller olåst beroende på om ni vill att mottagaren skal kunna skriva in ett eget meddelande, dock max 50 tecken.

På sidan skapaqrkod.nu kan ni skapa QR-koder där man kan ta emot Swish-betalningar 

  • Skapa QR-kod för Swish

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =