Informera med QR-koder och dynamiska skyltar

Visst vore det fantastiskt att kunna återanvända fysiska informationsskyltar istället för att trycka upp nya?

Ett återkommande problem för många som bygger om och bygger nytt är att kunna informera invånare, boende och förbipasserande om vad som händer.

Det kan dels vara på en byggplats, en fastighet som byggs om eller någon annan stor händelse som föranleder människors uppmärksamhet.

Att varje gång trycka upp nya vepor eller plåtskyltar med information är både kostsamt och ej hållbart. Nu kan vi på MyQR presentera en intressant lösning där vi kan leverera tryckta skyltar och vepor med dynamiska QR-koder på.

Eller om ni så vill enbart dekaler med dynamiska QR-koder som ni själva applicerar på lämpligt material. QR-koderna som är dynamisk innebär att ni enkelt kan byta länk/information på vad som skall visas när en QR-kod scannas.

Smart och enkelt, har ni önskemål om egna lösningar så prata med en QR-expert hos oss.

  • Informationsskylt med dynamisk QR-kod som kan uppdateras.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =