Spårbarhet och dokumentation en allt viktigare del vid upphandlingar, med QR-koder gör man detta tillgängligt enkelt.

Egentligen behöver den digitala spårbarheten inte endast finnas då krav finns från exempelvis kommuner och andra myndigheter kräver det. Med ett digitalt system med QR-koder kan spårbarheten och den digitala kommunikationen bli en stor konkurrensfördel för dig. Att skapa en digital spårbarhet med QR-koder kan göras på många sätt. På MyQR har vi möjlighet att antingen tillhandahålla ett helt komplett system, eller en hybridlösning där man antingen hämtar data från ert affärssystem eller PIM-system. Förutom att man på ett enkelt och smidigt sätt kan tillhandahålla dokumentation digitalt kan man också koppla på fler tjänster. Detta kan exempelvis vara försäljning av reservdelar, felanmälan där ni får korrekt information om produkten, servicelogg, uppdateringar med mera. Möjligheterna är stora och MyQR löser det med QR-koder och en skräddarsydd lösning som ni kan växa i.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =