Låt din QR-kod innehålla fler olika funktioner än bara en

Genom att ge en och samma QR-kod flera funktioner ökar du nyttan med att använda QR-koder.

Det finns flera exempel på där man kan låta sin QR-kod fylla fler funktioner än bara en. Ett exempel kan vara en installerad tvättmaskin i en tvättstuga. Genom en väl placerad QR-kod kan man låta besökarna/användarna scanna QR-koden och där hitta instruktioner om användning, manualer för olika program, något videoklipp och en felanmälningssida. Längst ner kan det finnas ett litet hänglås som när man klickar på det kan finnas en inloggning för exempelvis servicetekniker. Här kan en servicetekniker få mer information om maskinen, möjlighet finns också att återställa en felanmälan eller skriva något i serviceloggen. Förutom all denna information skulle QR-koden också kunna innehålla en produktmärkning som fås fram genom scanning från en anpassad scanningssida. När det gäller de första delarna i denna artikel finns ett färdigt system för ändamålet, nämligen Servicetag, mer information om Servicetag hittar du här>> 

  • Servicetag

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =