Hur designar man en QR-kod?

Fler och fler använder QR-koder på många olika sätt och nu ökar önskemålen om att kunna förändra dem i färg och form. Här kommer lite svar på vad man kan göra.

Vilka fördelar finns med en designad eller grafiskt anpassad QR-kod?
När det gäller tekniken att läsa av en QR-kod finns det egentligen inga speciella fördelar med en designad QR-kod. Däremot när det gäller den grafiska framtoningen eller tydligheten i vad QR-koden kan innehålla så blir det mer intressant. Är man ett lite större företag och har en grafisk profil att följa kan det vara intressant att anpassa sin QR-kod för att mer passa in i det totala budskapet. En logotyp mitt i QR-koden kan också ge en hint om vad som kan ske när man scannar QR-koden. Ett tydligt exempel är QR-kod för Swish, här har man skapat ett eget manér och med färger som lätt skapar en association för vad QR-kodens användning avser.

Vad bör man tänka på när man designar sin QR-kod?
Det är viktigt att det är en stark kontrast mellan bakgrundsfärg och själva kodmönstret.

Använder man en bild är oftast QR-kodsgeneratorerna anpassade för att den håller sig inom måtten som gör QR-koden läsbar.

Det viktigaste av allt, testa QR-koden innan ni trycker den, testa den gärna på olika enheter och i olika läsare.

Vill du själv skapa och designa dynamiska QR-koder kan det göras i tjänsten MyQR GO, konto för tjänsten kan skapas här>>

På bilden nedan ser ni exempel på olika designade QR-koder som alla leder till samma ställe.

  • Designa dina QR-koder

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =