Skillnaden mellan en statisk och en dynamisk QR-kod!

Många undrar vad skillnaden mellan en statisk och en dynamisk QR-kod är. Vi skall här försöka reda ut begreppen.

En QR-kod är en tvådimensionell rutkod som byggs upp enligt ett bestämt mönster och kan avläsas optiskt (exempelvis med scanner eller mobiltelefon). När man scannar eller läser av en QR-kod är det dess innehåll som översätts. För att skapa en statisk QR-kod kan man använda sig av olika QR-kods generatorer, dessa översätter då det du vill ha med i QR-koden till det tvådimensionella rutnätet som QR-koden är uppbyggd av. 

Om vi börjar med den statiska QR-koden så kan man säga att dess innehåll inte kan ändras. Skapar man en QR-kod med exempelvis en länk till en hemsida www.myqr.se så kommer man alltid komma till den sidan när QR-koden scannas.

Vill man däremot kunna ändra vart QR-koden skall gå så behövs en dynamisk QR-kod. En dynamisk QR-kod kan vara användbar om man exempelvis länkar till produktinformation på en hemsida där url:en är lång och kanske kan ändras om hemsidan byggs om.

När man scannar en dynamisk QR-kod kan man säga att man kommer till en "sluss" där man skickas vidare till önskad url. För att hantera vart QR-koden skall skickas till använder man ett system och en inloggning där man hanterar sina QR-koder och dess tillhörande länkar. Något som man också får på "köpet" är en mätning av antal scanningar, något som kan vara bra att veta. Mer information om dynamiska QR-koder hittar du här.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =