QR-kodslösning för besöksmål & turism

Ett besöksmål kan vara en plats mitt i skogen, det kan vara ett hus i en hembygdspark, eller objekt på ett museum. En kod kan placeras vid varje besöksmål eller objekt.  

Genom att placera en QR-kod på t.ex. ett besöksmål vinner du många fördelar. Besökaren kan själv välja på vilket språk som informationen skall presenteras. Man kan komplettera med filmsekvenser, audioguider, ljudfiler och bilder. Varför inte låta besökaren själv direkt interagera genom att lämna synpunkter eller komplettera med information kring besöksmålet eller objektet.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =