Kontrollerar och hantera lagernivåer med hjälp av QR-koder

MPE International

MPE International utvecklar produkter för sanering, rengöring och impregnering och letade efter en smidig lösning för att ha koll och kunna hantera lagernivåer hos sina kunder med ett flertal lagerplatser. När kunden hämtar produkter på lagret scannas den produktunika QR-koden och räknar ner antalet hämtade produkter varvid saldot justeras. Via ett backend har man full kontroll på de olika lagerplatsernas saldo och kan planera påfyllning.

Om lösningen

  • Produkt: Kundanpassad lösning
  • Unika QR-koder för varje kund, lagerplats och produkt
  • Scanna QR-koden och ange produkter man plockar
  • Backend med full överblick på lagersaldon planera påfyllningar

Tidigare besökte MPEI sina kunders lagerplatser för att kontrollera och sköta påfyllnad av produkter. Med QR-koder på lagerhyllorna kan nu kunden själv scanna när de plockar från lagret och på så sätt har MPEI hela tiden ett aktuellt lagersalado som de kan följa i realtid i ett backend. På så sätt kan de åka ut och fylla på när kritiska nivåer uppnås. Typexempel på hur man med enkelhet kan digitalisera en specifik process som skapar stor affärsnytta.

 

Mikael Larsson,
Projektledare MyQR

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

CARL-ANTON JOHANSSON
Telefon: 070 563 12 04
carl.anton@myqr.se

+ =