QR-koder på utrustning och material möjliggör debitering 

Bohag Bygg

Med unik kundanpassning av MyQR Boka kan man här både låna vanliga objekt, men också på olika projekt debitera förbrukningsmaterial som exempelvis spik och skruv. Med en rejäl statistikmodul gör man det enkelt att plocka fram debiteringar på olika projekt.

Om lösningen

  • Produkt: MyQR Boka
  • Full koll på var utrustningen finns och vem som har den
  • Integration mot BYGGsamordnaren för debitering av utrustning mot aktuella projekt inkl ÄTA
  • Möjlighet att debitera förbrukningsmaterial (skruv, spik)
  • Lagerkontroll på utrustning i flertal (stegar, vagnar)
  • Komplett statistik och fakureringsmodul över debiteringar
  • "Mina sidor" med personlig logg över debiteringar

MyQR Boka är en välpaketerad och standardiserad tjänst för förtetag som i första hand vill ha koll på sin utrustning. Till Bohag Bygg har vi utvecklat en helt kundunik version av MyQR Boka med integration mot BYGGsamordnaren samt specifikt anpassat debiteringsflöde för att på bästa sätt underlätta rutiner vid rapportering, projektuppföljning och fakturering.

 

Mikael Larsson,
Projektledare MyQR Boka

Verktyg & utrustning

Unik qr-kod på varje objekt som personal kan boka, återlämna samt debitera mot projekt.

Förbrukningsmaterial

Unik qr-kod på lagerhyllorna som personal debiterar mot projekt vid uthämtning.

Utrustning i flertal

Unik qr-kod på lagret som personal kan boka, återlämna samt debitera mot projekt. Aktuellt lagersaldo regleras vid in- och utcheckning.

Integrerat mot BYGGsamordnaren

Integration mot BYGGsamordnaren för automatisk synkning mot pågående projekt. 

Statistik & debiteringar

Komplett statistikmodul över gjorda debiteringar samt tillhörande faktureringsunderlag.

Vill du ha hjälp att använda QR-koder på ett professionellt sätt?
Kontakta oss och berätta om din idé.

MIKAEL LARSSON
Telefon: 070 287 08 66
mikael@myqr.se

+ =