Vad är QR Koder?

QR - Quick ResponseFörkortningen QR står för "Quick Response". QR-koden är en avancerad form av streckkod med många olika användningsområden. Då i stort sett alla idag har tillgång till en smartphone har användningen och möjlighet till att implementera koder formligen exploderat. Nästan alla från våra ungdomar till våra pensionärer hanterar idag en smartphone och kan med enkelhet scanna en qr-kod. Av den anledningen är marknaden nu mer intressant än någonsin.

QR-koder är mycket användbara i marknadsföring och i informationsyfte, detta då man i alla former av trycksaker kan addera en QR kod som leder till mer information. Detta kan t.ex. vara en instruktionsfilm, bilder, texter eller en webbutik i kundens smartphone.