QR-Ticket på Berns i Stockholm

Den 6 november hade vi förmånen att leverera QR-Ticket till Halebop locall:s evenemang i Stockholm

Med vårt unika QR-kodsystem QR-Ticket levererade vi QR-biljetter som applicerades i den besökandes app. På detta sätt gjorde man mottagningen och avläsning av besökarnas biljetter på ett mycket enkelt och smidigt sätt. Avläsningen av QR-biljetterna krävde ingen avancerad scanningsutrustning utan kunde göras med vanliga smartphones. Statistikavläsning på scannade QR-biljetter kan göras i realtid.